Mossula

Moskovan suomalainen lastentarha on pieni yksityinen päiväkoti, joka toimii samoissa tiloissa suomalaisen koulun kanssa. Toiminnan tavoitteena on erityisesti ylläpitää ja vahvistaa suomen kieltä, tuoda lapsille tutuksi suomalaisia tapoja ja kulttuuriperinnettä sekä tarjota mahdollisuus olla osana suomalaista yhteisöä Moskovassa olon aikana. Tarhan toiminta perustuu suomalaisen varhaiskasvatuksen toimintatapoihin tukirankanaan valtakunnallinen Varhaiskasvatuksen perusteet (Stakes 2016).

Mossula on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.30–16.00. Ryhmässämme toimii yksi vastaava lastentarhanopettaja sekä lastenhoitaja. Lapsia on tällä hetkellä seitsemän, joista nuorin on kaksi ja vanhin viisi vuotta. Päiväkotimme pienuus mahdollistaa lasten yksilöllisen huomioimisen, mikä on meille hyvin tärkeä asia. Kaikessa toiminnassamme huomioimme, että lapsella on hyvä ja turvallinen olo sekä tunne siitä, että aikuinen kuuntelee ja on aina lähellä.

Ohjattua toimintaa järjestetään siten, että  jokaisella päivällä on oma teemansa: maanantaina on kädentaitoja, tiistaina liikuntaa, keskiviikkona vierailut ruotsalaisen päiväkodin kanssa, torstaina musiikkia ja perjantaina lelu- ja retkipäivä. Arjen toiminnoissa, kuten toimintahetkillä ja aamupiireillä on aina vaihdellen mukana mm. matemaattisia, uskonnollisia, luonnontieteellisiä, historiallisia ja eettisiä pohdintoja.

Suomen kielen tukeminen on tärkein tavoitteemme. Suomea harjaannutetaan keskustelemalla, leikkimällä, laulamalla ja puhumisharjoituksilla. Tavoitteena on kunkin lapsen kielitaidon kehittyminen oman tasonsa ja tarpeidensa mukaisesti. Tavoitteena on motivoida lasta käyttämään suomen kieltä rohkeasti.

Tapakasvatus kuuluu olennaisena osana varhaiskasvatukseen, ja opetammekin lapsille erilaisia suomalaisia tapoja. Tutustumme juhlapyhien yhteydessä suomalaiseen juhlaperinteeseen. Tämä tapahtuu esimerkiksi leipomalla, askartelemalla, laulamalla sekä satujen ja keskustelun avulla mm. aamupiireissä ja toimintahetkillä. Kiinnitämme paljon huomiota myös lasten sosiaalisiin taitoihin arjen tilanteissa. Omatoimisuuden tukeminen on tärkeä tavoitteemme, samoin lasten keskinäiset vuorovaikutustaidot ja taito leikkiä yhdessä. Lisäksi sosiaalista käyttäytymistä opetellaan ohjatussa toiminnassa esimerkiksi keskusteluin, ryhmäyttävin harjoituksin ja yhteistyötä vaativin leikein.

Teemme tiivistä yhteistyötä ruotsalaisen päiväkodin kanssa. Joka viikko treffaamme aina keskiviikkoisin toistemme luona ja perjantaisin teemme yhdessä puisto-/ulkoiluretken. Lisäksi kerran kuussa pidämme yhteisen liikuntahetken.

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan toimintaamme!

Sähköposti: mossula@mossko.fi
Puhelin: +7 926 198 73 67