Moskovan suomalainen lastentarha on pieni yksityinen päiväkoti, joka toimii samoissa tiloissa suomalaisen koulun kanssa. Toiminnan tavoitteena on erityisesti ylläpitää ja vahvistaa suomen kieltä, tuoda lapsille tutuksi suomalaisia tapoja ja kulttuuriperinnettä sekä tarjota mahdollisuus olla osana suomalaista yhteisöä Moskovassa olon aikana. Tarhan toiminta perustuu suomalaisen varhaiskasvatuksen toimintatapoihin tukirankanaan valtakunnallinen Varhaiskasvatuksen perusteet (Stakes 2016).

Mossula on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.30–16.00. Henkilökuntaan kuuluu yksi vastaava lastentarhanopettaja sekä lastenhoitaja. Päiväkodin pieni koko mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen. Lapselle luodaan hyvä ja turvallinen olo sekä tunne siitä, että aikuinen kuuntelee ja on aina lähellä.

Ohjattua toimintaa järjestetään siten, että  jokaisella päivällä on oma teemansa: maanantaina on kädentaitoja, tiistaina liikuntaa, keskiviikkona yhteistoimintaa ruotsalaisen päiväkodin kanssa, torstaina musiikkia ja perjantaina lelu- ja retkipäivä. Arjen toiminnoissa, kuten toimintahetkillä ja aamupiireillä on aina vaihdellen mukana mm. matemaattisia, uskonnollisia, luonnontieteellisiä, historiallisia ja eettisiä pohdintoja. Yhteistyö ruotsalaisen päiväkodin kanssa on tiivistä. Keskiviikon yhteisen toimintahetken lisäksi perjantaisin tehdään yhteinen puisto-/ulkoiluretki ja kerran kuussa on yhteinen liikuntahetki.

Tärkein tavoite on suomen kielen tukeminen. Suomea harjoitellaan keskustelemalla, leikkimällä, laulamalla ja puhumisharjoituksilla. Tavoitteena on kunkin lapsen kielitaidon kehittyminen oman tasonsa ja tarpeidensa mukaisesti. Tavoitteena on motivoida lasta käyttämään suomen kieltä rohkeasti.

Tapakasvatus kuuluu olennaisena osana varhaiskasvatukseen, ja lapsille opetetaan erilaisia suomalaisia tapoja. Juhlapyhien yhteydessä tutustutaan suomalaisiin juhlaperinteisiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi leipomalla, askartelemalla, laulamalla sekä satujen ja keskustelun avulla mm. aamupiireissä ja toimintahetkillä. Päivittäisessä toiminnassa painotetaan myös lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä erilaisissa arjen tilanteissa. Omatoimisuuden tukeminen on tärkeä tavoite, samoin lasten keskinäiset vuorovaikutustaidot sekä taito leikkiä yhdessä. Sosiaalista käyttäytymistä opetellaan ohjatussa toiminnassa esimerkiksi keskusteluin, ryhmäyttävin harjoituksin ja yhteistyötä vaativin leikein.

Päiväkodin käynnin jälkeen on mahdollista jatkaa Moskovan suomalaisen koulun esiopetusryhmään ja edelleen perusopetukseen.

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan toimintaamme!

Sähköposti: mossula@mossko.fi
Puhelin: +7 926 198 73 67