Avoimia työpaikkoja

Hakuaika on päättynyt. Kiitokset hakijoille ja paikasta kiinnostuneille. Haastatteluun kutsuttaviin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

***

 

Tarjoamme kaksi mielenkiintoista opetustehtävää kansainvälisessä ympäristössä keskellä valtavaa suurkaupunkia. Meillä on pienet opetusryhmät ja kodinomainen ilmapiiri. Opettajilla on suuri vapaus ja samalla vastuu järjestää kouluopetus samanaikaisesti usealle vuosiluokalle.

Avustamme tulevia opettajia asunnon hankinnassa. Koulun ympärille muodostunut suomalaisyhteisö tukee arkipäivän asioiden järjestämisessä. Silti toivomme hakijoilta vahvaa itsenäistä otetta, kokonaisvastuuta koko koulun toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Virallisesti Moskovan suomalainen peruskoulu on osa Suomen Moskovan-suurlähetystön organisaatiota. Suomalainen koulutusyhdistys ry vastaa koulun toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

 

Virallinen hakuilmoituksemme:

Moskovan suomalainen peruskoulu on virallinen suomalainen ulkomaankoulu, joka on toiminut kaupungissa jo yli 50 vuotta. Koulu on yksityinen ja sen ylläpitäjä on Suomalainen koulutusyhdistys ry. Koulu toimii yhteisissä tiloissa Moskovan ruotsalaisen koulun kanssa ja koulujen kesken tehdään läheistä yhteistyötä. Koulussa on luokat 0-9 ja oppilaita tällä hetkellä 11. Opetuskieli on suomi.

 

Haemme 1.8.2018 alkaviin toimiin

KAHTA PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA (luokanopetus)

vastaamaan yhdessä käytännössä koko yhtenäisen peruskoulun opetuksesta, joka toteutetaan pääosin suomeksi suomalaista opetussuunnitelmaa noudattaen.

Kelpoisuus opettajan tehtäviin määräytyy asetuksen 986/1998 mukaisesti. Tehtävät ovat määräaikaisia (kesto 12kk-5v).

Valituista opettajista toisen tehtävänä on toimia koulun rehtorina, hallinnollisena esimiehenä ja esittelijänä koulun johtokunnan kokouksissa. Häneltä vaaditaan tehtävän edellyttämää pätevyyttä ja hallinnollista kokemusta.

Arvostettavat ominaisuudet: kyky yhdysluokkaopetukseen, yhteistyötaidot, oma-aloitteisuus, sopeutumiskyky, sosiaalisuus ja joustavuus sekä hyvä ruotsin ja englannin kielen taito. Venäjän kielen taito katsotaan eduksi ja edesauttaa sopeutumista elinympäristöön, mutta ei ole välttämätön edellytys.

Mikäli haet tehtävää yksin, pyydämme realistista arviotasi siitä, mitä osaamisalueita toivoisit tehtävään valittavalta toiselta opettajalta.

Tehtäviä on mahdollista hakea myös työparina. Perustelkaa, miten tehtävänjako on tarkoitus toteuttaa siten, että esim. yläkoulun kielten ja matemaattisten aineiden osalta opetussuunnitelman edellytykset täyttyvät.

Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo tai nimikirjanote, tieto suosittelijoista yhteystietoineen sekä selvitys hakijan kelpoisuudesta tehtävään, tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: rehtori@mossko.fi

Valittavien henkilöiden on esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Puhelimitse  lisätietoja tehtävistä antavat rehtori Mika Merilä +7 916 287 9648 (numero korjattu 15.2.2018 klo 16:40) tai koulutusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Pia Sarivaara-Heikkinen, puh. +7 915 251 1355. Yhteydenotot miel. arkisin klo 15 jälkeen. Hakemuksia ei palauteta. Hakuaika päättyy 9.3.2018 klo 16:00, jolloin hakemusten on oltava perillä.

Lisätietoja koulustamme Internet-sivuillamme www.mossko.fi

Moskovassa 8.2.2018

Suomalainen koulutusyhdistys ry

hallitus