Moskovan suomalaisen koulun toimintakulttuuri rakentuu pääosin perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritettyyn toimintakulttuuriin. Toimintakulttuurin avainsanoja ovat:

  • Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
  • Hyvinvointi ja turvallinen arki
  • Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
  • Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
  • Osallisuus ja demokraattinen toiminta
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen