Moskovan suomalainen koulu on Suomen perusopetuslain alainen yksityiskoulu, jossa noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa. Toiminta-ajatuksen perustana ovat opetussuunnitelmassa määritetyt arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri. Näihin perusteisiin on yhdistetty ulkosuomalaisen koulun koulukohtaisia erityispiirteitä.