Moskovan suomalainen koulu on Suomen perusopetuslain alainen yksityiskoulu, jossa noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa. Toiminta-ajatuksen perustana ovat opetussuunnitelmassa määritetyt arvoperustaoppimiskäsitys ja toimintakulttuuri. Näihin perusteisiin on yhdistetty ulkosuomalaisen koulun koulukohtaisia erityispiirteitä.

Pienten opetusryhmiemme vuoksi pystymme tarjoamaan hyvin joustavaa ja yksilöllistä opetusta. Toimintakulttuuriimme kuuluvat hyvät käytöstavat, toisten huomiointi, yhdessä tekemisen meininki ja kannustavan ilmapiirin luominen. Lapset puhuvat koulussa vain suomea (pl. kielten oppitunnit ja kielikerhot), mikä on meille erityisen tärkeää.