Moskovan suomalainen koulu on virallinen suomalainen ulkomaankoulu, joka järjestää opetusta Moskovassa asuville suomenkielisille lapsille. Koulu on Suomen perusopetuslain alainen yksityiskoulu, jonka ylläpitäjä on Suomalainen koulutusyhdistys ry.

Koulu tarjoaa opetusta vuosiluokille 1.–9. sekä esikouluikäisille. Pienet ryhmäkoot ja mukava ilmapiiri tukevat yksilöllistä oppimista ja opetusta. Opetus toteutetaan suomen kielellä suomalaista opetussuunnitelmaa noudattaen. Opetuksessa käytetään suomalaisia oppikirjoja. Kieliopintoina ovat englanti (1.–9.) ja ruotsi (6.–9.).

 

Tervetuloa oppimaan ja viihtymään!


UUDET KOULUN OPETTAJAT 1.8.2022

Koulun hallitus on kokouksessaan valinnut koululle uudet opettajat toimikaudeksi 1.8.2022-31.7.2023.

Rehtoriksi on valittu FM Juha Heikkinen ja opettajaksi KM Seija Lantz.